Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

5-ти декември, меѓународниот ден на волонтерството, Фондација „Фокус“ и општина Велес го одбележаа со уште една  волонтерска акција. На овој начин, симболично беше заокружена кампањата „Зачувај, не уништувај“ онаму од каде што ја започнаа -  во детскиот забавен парк во облизина на „Брако“.
И овој пат, волонтерите од младинските организации и граѓаните кои ја поддржаа кампањата, ги офарбаа лулашките, клупите и другите реквизити и му дадоа нов лик на овој терен.

Фондација „Фокус“ им изрази благодарност на сите волонтери кои се вклучија во активностите за разубавување на детските забавни паркови. Доделувајќи им благодарници за нивниот волонтерски ангажман симболично ја одбележа и Европската година на волонтерство.