Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус,, и општина Чашка успешно реализираа иницијатива во Горно Јаболчиште поддржана од амбасадата на Сојузна Република Германија.

Image


Иницијативата во чија што реализација  активно се вклучи и месното население опфати изградба на пат кој води кон основното училиште ,,Лирија,, во должина од 80 метри, потпорен ѕид покрај истиот, пристапен пат од 20 метри кој го поврзува училиштето со игралиштето и набавка на клупи, клацкалки и спортска опрема за училиштето.

 Фондација Фокус и општина Чашка денеска потпишаа договор со  амбасадата на Сојузна Република Германија за реализација на иницијатива во селото Горно Јаболчиште, вредна околу шест илјади евра.
Со половина од средствата ќе биде направен патот кој води кон  основното училиште ,,Лирија,, во должина од 80 метри, потпорен ѕид покрај истиот и пристапен пат од 20 метри кој го поврзува училиштето со игралиштето. Останатите три илјади евра ќе бидат потрошени за набавка на клупи, клацкалки, како и спортска опрема за училиштето. Оваа иницијатива произлезе од самите граѓани на инфо координативните средби кои Фокус втора година ги организира во општините Велес, Градско, Лозово и Чашка и на кои меѓудругото се дискутира и за тековните проблеми. Фондација Фокус е задоволна што германската амбасада покажа огромно разбирање и несебично ја даде својата поддршка за надминување на овој проблем со кој се соочуваат жителите особено децата кои секојдневно поминуваат по оштетениот најчесто каллив пат за да стигнат на училиште.

Во рамките на проектот „Ние за заедницата” кој е го спроведува Фондацијата “Фокус” од Велес, а е финансиски поддржан од Институтот за трајни заедници (ИТЗ) од фондовите на УСАИД,

Здружението на родители на деца заболени од церебрална парализа одржа 2 работилници на тема :

„Правата на лицата со хендикеп од здраствената заштита“ и „Правата на лицата со хендикеп од социјалната заштита“.

Во општина Лозово се реализираше иницијативата за "Изградба на забавен детски парк".

Во тек е реализацијата на иницијатива поднесена од „Коалцијата на НВО“, "За уредување на запуштените површини пред јавните објекти".

Во Општина Градско се реализираше иницијативата „Подобрување на безбедноста во сообраќајот во населба Градско“.