Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Велес, јуни 2014 - Фондација „Фокус“ како дел од Коалицијата за буџетски мониторинг започна со реализација на едногодишен проект чија задача е за да ги следи буџетските процеси во сите 80 општини низ државава. „Фокус“ го следи трошењето на јавните пари во деветте општини од Вардарски плански регион (Велес, Градско, Чашка, Лозово, Свети Николе, Демир Капија, Росоман, Кавадарци и Неготино) со цел локалните власти да  воспостават потранспарентни практики во однос на процесот на креирање и трошење на буџетите.