Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Image14.03.2007 – ЕМИ 2, Проект за посредување при вработување на високообразовани кадри
Активно партиципиравме во проектот ЕМИ 2, ги отворивме вратите за младите и амбициозни кадри желни за докажување. Интервјуиравме 6 многу добри кандидати, одбравме одлични двајца.


Многу наскоро се потврди дека го направивме вистинскиот избор на волонтери.

Image 21.05.2007 – Презентација на волонтерски клуб пред учениците од основните училишта
Можеби премали за интернационалната терминологија, но доволно возрасни да научат како да си помогнат себе си и на оние на кои им треба помош. Иднината на велешкиот волонтеризам обединета околу Волонтерскиот клуб на Фокус (нас лесно ќе не препознаете на сликите).