Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

На ден 04.06.2013 година Младите Европски Промотори  меѓу соучениците од четирите средни училишта  ги десиминираа обработените прашања и одговори за Европската Унија, воедно делејќи им беџови со лого кои самите го осмислија – отсликувајќи ја перцепцијата за тоа како ја доживуваат Европа.

bedozi-EU 4  bedozi-EU 3

 

  bedzozi-EU 1  bedozi-EU 2