Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Фондација „Фокус“ стана официјална членка на Здружението на агенции за локална демократија АЛДА. Во АЛДА членуваат повеќе од 150 членови (вклучувајќи ги и локалните власти, асоцијации на локалните власти и невладините организации) кои доаѓаат од повеќе од 30 земји а работат на промоција на доброто владеење и граѓанското учество на локално ниво.