Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Волонтерката на Мировен корпус во Фондација за локален развој и демократија Фокус, Хејли Хогенкамп, заедно со Александар Стојковски, одржаа работилница на тема „Позитивен развој на младите“. На работилницата се презентираа начини и методи за пристап до младите, наоѓање на проблемите и решенијата, најдобриот начин на вклучување на младите во процесите на одлучување и давање можност да ја имаат клучната улога во истите.
Целта на работилницата беше да се разменат различните ставови на учесниците на работилницата за развојот на младите и да се земат во предвид при понатамошните активности.