Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

koalicijasega fin2obuka

На 29 и 30 јули 2020 година во просториите на Коалиција на младински огранизации СЕГА во Прилеп се одржа обука за комуникациски алатки која има за цел да го на Коалиција СЕГА кон младите,организаациите членки и засегнатите страни преку користење на нови технологии и трендови за комуниказија.


На обуката учествуваше и Ивана Мирчевска,секретар на Клубот на Млади на „Фокус“.

Обуката на Коалиција на младински огранизации СЕГА е во рамки на проектот што се спроведува во периодот од 01март-30 ноември 2020година за „Јакнење на транспарентноста и отчетноста на Коалиција на младински организаци СЕГА“.

Проектот е финансиран од ЕУ,преку проектот „Одржливо граѓанско опшество:Државно финансирање на граѓанскиогранизации“што го спроведува Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС),Балканската мрежа за развој на граѓанско оптество(БЦСДН) и Центар за информирање, соработка и развој на граѓански организации од Словенија(ЦНВОС).