B07F8DD4AF8F3DEB6B3530A07E2F960A867B56A8B46A7C5806pimgpsh fullsize distr

Фондација за локален развој и демократија Фокус оствари средба со градоначалникот на општина Градско, Роберт Бешовски. На средбата се разговараше за продлабочување на соработката помеѓу општината и Фондацијата прељку аплицирање и реализација на заеднички проекти во насока на подобрување на локалната заедница. Градоначалникот Башовски најави дека општината има потреба од обновување и подобрување на капацитетите на волонтерската противпожарна бригада, како и на подигнување на повисоко ниво на спортскиот клуб „Локомотива“. Фондација Фокус, во рамки на програмата Civica Mobilitas ќе одржи дебата во општина Градско, на тема волонтеризам со акцент на противпожарната дејност, екологијата и спортот во општината. Соработката со општина Градско Фондација за локален развој и демократија ќе ја стартува со потпишување на меморандум за соработка.