Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

 

Ненад Станчев                        Војко Јаневски                         Војко Јаневски 


Сашко Јовановски                    Сашко Јовановски                    Велко Свекаров

Никола Арсовски                  Наташа Кулавкова                    Наташа Кулафкова

Драган Миладиновски                     Крсте Шупев                           Крсте Шупев


Крсте Шупев                       Илчо Стојановски                         Горан Бошков 


Делов Дејан                           Трајче Чатмов                        Трајче Чатмов 


Трајче Чатмов                      Борче Стојановски                       Љубомир Бисин


Александар Попов Сашко                Спасе Перовски                          Клуфов Коста

 

Донирајте и Вие

Ж- ска - 380-4-265380-001-03 Банка Депонент Прокредит банка
 
 
Малите велешки пациенти од детското одделение при Општата Болница заслужуваат подобри услови за лекување

прес-конференцијата која ќе се одржи на 21.11.2007 (среда), со почеток во 11.00 часот, во просториите на Фондацијата за локален развој и демократија ”Фокус,,