Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Image

Реализирани првите две работилници на Здружението „БОРКА – за секој нов ден“ за рано откривање на рак на дојка.

Во рамките на проектот “Ние за заедницата” кој е во имплементација на Фондацијата “Фокус” од Велес, а е финансиски поддржан од Институтот за трајни заедници (ИТЗ) од фондовите на УСАИД.
На 28 и 29 Октомври.2009 година, во општините Лозово и Градско, се реализира инцијатива  “Едукација на жителите во руралните средини за важноста на превентива и навремено откривање на ракот” во имплементација на  Здружение „Борка – за секој нов ден”-Скопје, огранок Велес.

Во рамките на проектот “Ние за заедницата” кој е во имплементација на Фондацијата “Фокус” од Велес, а е финансиски поддржан од Институтот за трајни заедници (ИТЗ) од фондовите на УСАИД, на 05.септември.2009 се реализира инцијатива “Младите во транзиција – млади со иницијатива” во иплементација на  И.О “Димитар Влахов”.

Image

Фондацијата ФОКУС во рамки на реализација на активностите од проектот „Ние во заедницата“ финансиски поддржан од Институтот за трајни заедници (ИТЗ) од фондовите на УСАИД, по објавениот јавен повик за поддршка на иницијативи на граѓански организации, на 10 септември 2009 година ги потпиша договорите на поддржаните 8 иницијативи.