Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1
  • Работилница за закон за волонтерство во соработка со ЦИРА
  • Работилница за Закон за донации и спонзорства во соработка со ФИООМ
  • Дебата за улогата на Комисиите за односи меѓу заедниците во општините: Велес, Градско, Лозово и Чашка во соработка со ЗГ „Заеднички вредности“
  • учество на трибина “ЕУ стандарди за животната средина”

Image13.02.2007  - Работилница за закон за волонтерство во соработка со ЦИРА
Волонтерите се соработници, НЕ бесплатна помош. Учествувавме во организација на работилницата за законот за волонтерство. Се согласуваме, критикуваме, предлагаме. Закон за волонтери? ДА ДА ДА

Image24-26.01.2007 - Работилница за Закон за донации и спонзорства во соработка со ФИООМ
Го добивме она што ни недостасуваше, Закон за донации и спонзорства. Почитувани спонзори и донатори, ние ги разгледавме можностите наскоро, Вие ќе ги согледате придобивките...

Image04.04.2007 - Дебата за улогата на Комисиите за односи меѓу заедниците во општините: Велес, Градско, Лозово и Чашка во соработка со ЗГ „Заеднички вредности“
Проект “Дијалог за интеракција, застапување и вмрежување за правата на малцинствата во практика во ЈИЕ”.
Креираме и зајакнуваме локални мрежи и коалиции заради поттикнување ефективен дијалог и интеакција со локалните власти, надлежните државни институции и медиуми.

02.05.2007 - учество на трибина “ЕУ стандарди за животната средина”

Европски искуства во поглед на заштита на животната средина. Добредојдени. Рестартот на топилницата вечна тема. Научивме многу. Најмногу дека Н.Е. Е. Фуере е одличен дипломат. Заменик Министерката за екологија е дипломат. Впечаток: многу дипломати, премалку конкретни одговори, а сé уште многу отворени еколошки прашања.