за претставници на месните и урбани заедници од општините Велес, Градско, Лозово и Чашка