ImageФондацијата за локална демократија и развој „Фокус“ ја доби престижната годишна Награда за филантропија во категоријата граѓански организации. Наградата за првпат годинава е востановена како иницијатива на Центарот за институционален развој. Наградата е дел од Програмата за филантропија во рамките на Проектот за зајакнување на граѓанското општество финансиран од УСАИД.

повеќе за наградата

НАГРАДИ

Јубилејна награда 20 - години Е.Д. Вила Зора на Фондација„ Фокус“ за особен придонес во областа на заштита и унапредување на животната средина во Општина Велес 1989 -2009 година, Еколошко друштво Вила Зора Велес

НАГРАДА за филантропија за 2007 година, за граѓанска организација на Фондација „Фокус“ за особен придонес во развојот на филантропијата во Република Македонија - 22 Април 2008 година, ЦИРа и УСАИД

 ПОФАЛНИЦИ И ПРИЗНАНИЈА

ПОФАЛНИЦА на дебатерскиот тим при Фондација„Фокус“- 8 Ноември 2011 година, Општина Велес

ПРИЗНАНИЕ на Фондација „Фокус“ за особен придонес кон развојот на филантропијата во Република Македонија во 2008 година- 18 Мај 2009 година, ЦИРа

  БЛАГОДАРНИЦИ

БЛАГОДАРНИЦА на Фондација „Фокус“ за придонес во подобрување на условите за следење на воспитно образовниот процес – 17 Ноември 2011 Општина Чашка,

БЛАГОДАРНИЦА за посебен придонес во развојот на воспитно образовниот процес на Фондација “Фокус“- 17 Ноември 2011, ОУ„Лирија“ с. Горно Јаболчиште, Општина Чашка

БЛАГОДАРНИЦА на Фондација „Фокус“ за постигнатите резултати во соработката и придонесот во развојот и афирмација на општината - 26 Декември 2010 година Општина Лозово

БЛАГОДАРНИЦА на Фондација „Фокус“ за посебни заслуги и придонес во равојот и афирмацијата на општината – 16 Декември 2010 година - Општина Градско

БЛАГОДАРНИЦА на Фондација „Фокус“ за топлото гостопримство и отворената соработка и несебичната поддршка на доброволецот од Мировен корпус Mathew Tschabold, во текот на службата во периодот Декември 2008 Ноември 2010 година од Мировен Корпус на Македонија

БЛАГОДАРНИЦА на Фондација „Фокус“ за соработка и посебен придонес во помогањето на активностите на ЗГ Доброволно противпожарно друштво „Видра“ 2 Август 2010 година

БЛАГОДАРНИЦА на Фондација „Фокус“ за успешна соработка и придонес во организирање на ликовната еко работилница ООУ„Рајко Жинзифов“ с.Долно Оризари Велес - 24 Септември 2009 година

БЛАГОДАРНИЦА на Фондација „Фокус“ за учество во проектот „Промоција на корпоративна општествена одговорност за подобрување на околината преку партиципативно учество на заедницата“ – 26 Декември 2008 година, Општина Велес

БЛАГОДАРНИЦА на Фондација „Фокус“ - за долгогодишна и успешна соработка - Визија Центар за научна фантастика на Македонија 26 Јули 2008 година

БЛАГОДАРНИЦА на Фондација “Фокус“ за активно учество во развојот на извидничкото движење во Велес – Извиднички одред „Димитар Влахов“,19 Април 2008 година       

БЛАГОДАРНИЦА на Фондација „Фокус“ (Зелена коалиција) за активно учество во заштита и унапредувањето на животната средина во Велес Извиднички одред „Димитар Влахов“ Велес,19 Април 2008 година

БЛАГОДАРНИЦА на Фондација „Фокус“ за несебична помош при реализација на трката „ДА Трчаме Здраво е“ од Друштво на родители за грижа за здраво поколение, Велес 6 Април 2008 година

СЕРТИФИКАТИ

CERTIFICATE for participating in the grant giving programme Civica Mobilitas – January 2011

СЕРТИФИКАТ на Фондација „Фокус“ за успешно мобилизирање на локални ресурси и поттикнување на локална демократија, ЦИРа, 12 Март 2008 година

_____________________________________________________________________________________________________

ЦЕНТАР ЗА ПОДДРШКА на НВО Велес

НАГРАДИ

НАГРАДА 21 Март на Веса Шкортова за несебичен придонес во развојот на цивилното општество во Велес за 2005 година за НВО

ПЛАКЕТИ И ПОФАЛНИЦИ

ПЛАКЕТА на Центарот на невладини НВО Велес, за поддршка и соработка при реализирањето на проектот Културно забавниот живот на децата и младите од Велес од Коалиција СКОК, 15 Октомври 2003 година

ПОФАЛНИЦА 9-ти Ноември на Димче Велев за придонес во развојот на граѓанското општество од Совет на општина Велес, 2004 година

ПОФАЛНИЦА НА ЦПНВО Велес за особен придонес во областа на заштита и унапредување на животната средина во Општина Велес во Декември 2006 година

БЛАГОДАРНИЦИ

БЛАГОДАРНИЦА НА ЦПНВО Велес за хуманоста, постојаната поддршка и соработка во активностите на здружението ,Здружение на родители на деца заболени од церебрална парализа Велес, 29 Декември 2006 година

БЛАГОДАРНИЦА НА ЦПНВО Велес за поддршка на проектот „Семеен парламент “, ЦИР Виготски,  Октомври 2006 година

БЛАГОДАРНИЦА НА ЦПНВО Велес за помош при организирање на 21 меѓународни средби на извидници организирани по повод денот на независноста на Република Македонија, Сојуз на извидници на Македонија, Извиднички одред „Димитар Влахов“ Велес, 8 Септември 2006 година

БЛАГОДАРНОСТ на ЦПНВО Велес за големата поддршка и помош при реализација на сите наши проекти, Здружение на слепите лица на Општина Велес, 18 Јануари 2006 година

БЛАГОДАРНИЦА на Диме Велев и Весна Шкортова за активно учество и особен придонес во креирањерто на Локална Агенда 21, ЕД „Вила Зора“ и Општина Велес, Јуни 2005

БЛАГОДАРНИЦА на Центарот за поддршка на НВО Велес за поддршка и соработка при реализација на програмски активности, Асоцијација за демократски вредности, 14 Јануари 2005 година

БЛАГОДАРНИЦА НА ЦПНВО Велес во знак на одбележување на 10 годишнината од постоењето и активно работење на полето на заштита на животната средина од Еколошко друштво БРЕЗА, 2005 година

БЛАГОДАРНИЦА до координаторите на ЦПНВО Велес, Весна Шкортова и Димче Велев за нивната несебична помош исполнета со голем професионализам и несебична љубов, Прва невладина организација на таленти УНИКАТЕН УМ , 12 Август 2004 година

БЛАГОДАРНИЦА на Центарот за поддршка на НВО Велес за несебична поддршка во реализација на летниот камп „Природата наше најголемо богатсво да ја чуваме и негуваме“, Здружение на граѓани „Галеби“ Вавилон центар, Чашка,  9 Август 2004 година

БЛАГОДАРНИЦА на Центарот за поддршка на НВО Велес за несебичната поддршка и соработка во формирање на здружението, Здружение на граѓани за превенција и рана дијагноза на малигни заболувања „Квалитетен живот“ 2 Март 2004 година

БЛАГОДАРНИЦА НА ЦПНВО Велес за активно учество во развојот на извидничкото движење во Велес, Извиднички одред „Димитар Влахов“ Велес, 5 Април 2003 година

БЛАГОДАРНИЦА на Центарот за поддршка на НВО Велес за активно учество во проектот „Внимавај со отпадот“ од Друштво на родители за грижа за здраво поколение Велес, Декември 2002 година

БЛАГОДАРНИЦА НА ЦПНВО Велес за досегашната успешна соработка во процесот на фискална децентрализација и развој на НВО секторот, Здружение на финасиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија Велес, Република Македонија, 2002 година

БЛАГОДАРНИЦА на Центарот за поддршка на НВО Велес за учество во организирањето на квиз „Се знаеме себеси  – се сакаме себеси“ , Здружение на граѓани роми Романи Бах Велес, 29 Декември 2001 година

БЛАГОДАРНОСТ на ЦПНВО Велес за вашата соработка во проектот,  Графичка мапа на Велес, Здружение за човекови права и демократија „46664“ Велес

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ заштитник на природата на ЦПНВО Велес за учество во проектната активност ЗЕЛЕНО ПА ЗРЕЛО (СНВО Велес, ФИООМ, Грин Пауер, SDC) 26 Мај, 2005 година