Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Image14.03.2007 – ЕМИ 2, Проект за посредување при вработување на високообразовани кадри
Активно партиципиравме во проектот ЕМИ 2, ги отворивме вратите за младите и амбициозни кадри желни за докажување. Интервјуиравме 6 многу добри кандидати, одбравме одлични двајца.