Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1
Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус,, со цел да го поттикне граѓанскиот сектор на поголемо промовирање на волонтерство и добрите волонтерски практики и да даде свој придонес во рамки на Европската година на Волонтерите, Ве поканува на
 
Тркалезна маса на тема „ВОЛОНТЕРСТВОТО ВО ПРАКСА“.

Целите на тркалезната маса е да ги собере волонтерите и луѓето од различните сектори кои работат во областа на волонтерството да се разгледаат состојбите и предизвиците со кои се соочуваат граѓанските организации и јавните институции во неговото поголемо афирмирање и да се споделат информации и искуства од спроведување на различни програми за волонтирање.

Поканети учесници на овој настан се претставници од граѓанските организации, координатори задолжени за волонтерски програми како и волонтери од Црвениот крст, здруженија на граѓани од Велес, волонтери од Мировниот корпус во Велес, волонтери од локални јавни институции, младински организации како.

Тркалезната маса ќе се одржи на 14 јули 2011 година (четврток) во 10.30 часот во салата на Фондацијата ФОКУС (Дом на НВО) на ул: „Трајче Панов“ бр. 22 во Велес.

Во прилог на поканава Ви го доставуваме дневниот ред за средбата.

„ Годишната програма на Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус,, - Велес е поддржана од програмата CIVICA Mobilitas -  имплементирана од ЦИРа и финансиски поддржана од SDC“

Покана за јавна расправа/работилница за “Стратегија за волонтерството”

Во името на Здружението КОНЕКТ, Европскиот центар за непрофитно право и Фондација за локален развој и демократија Фокус, а во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Ве покануваме да присуствувате на јавна расправа/работилница за “Стратегија за волонтерството”, која ќе се одржи на 28 април (вторник) 2009 год, со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фондација Фокус.

Кон крајот на 2006, Владата на Република Македонија усвои одлука за донесување на Закон за волонтерство. Законот беше донесен од страна на Собранието во јули 2007год. Со самото донесување на законот се наметнува и потребата од донесување на стратегија за волонтерството. Со развивањето на стратегија ќе се придонесе кон системски и одржлив развој на волонтерството во Република Македонија. Во 2008, од страна на експерт беше изработена нацрт верзија на стратегијата која првично беше споделена со дел од здруженијата на граѓани. За да се добие стратегија која ќе соодветсвува на околностите и потребите во Македонија, во понатамошните фази потребно е да се отвори поширок процес на консултации со засегнатите страни. За таа цел, во рамки на Проектот за јакнење на граѓанското општество спроведуван од конзорциум предводен од Институтот за трајни заедници, а финансиран од Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој (УСАИД) ќе се организираат осум јавни расправи/работилници низ Македонија на кои се предвидува пошироко вклучување на невладиниот сектор, волонтерите, јавните институции и други заинтересирани страни.

Во таа насока Ве покануваме активно да се вклучите во јавната расправа со цел да се информирате, да ги споделите Вашите искуства и ставови во однос на волонтерството и да дадете свој придонес кон изработка на што поквалитетена и одржлива стратегија, која ќе одговори на нашите потреби и практики и ќе овозможи волонтирањето да го најде соодветното место во општественото живеење на Македонија.

Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС , на сите оние кои несебично диброволоно даваат придонес на својата заедница, го

ЧЕСТИТА 5 Декември - Меѓународниот ден на ВОЛОНТЕРИТЕ

“Човекот е неразбран,нелогичен и себичен - НЕ Е ВАЖНО, САКАЈ ГО!
Стих од Мајка ТЕРЕЗА

Волонтирањето претставува една од основите на цивилното општество, афирмирајки го најблагородното во човекот-пацифизам, слобода, еднакви можности, безбедност и правда за сите луѓе.