Warning: getimagesize(images/april-2012/caska-infosredba%201.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Четири креативни работилници за дизајнирање и изработка на сувенири се одржаа од седми до десетти август во грнчарската работилница на обучувачот-грнчар Тони Анѓелов во населба Чашка. На сите четири обуки присуствуваа вкуно 28 жени од Мелница, Извор и населба Чашка кои дојдоа со организиран превоз.

caska1 caska2

На 31 јули, 1 и 4 август  во село Извор, населба Чашка и село Мелница се одржаа првите три креативни работилници за дизајнирање и изработка на сувенири. На обуките присуствуваа вкупно 27 жени, а  уште неколку заинтересирани за проектните активности ги посетија обуките.

melnica

Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус“ во соработка со општина Чашка ја одржа координативно-информативната средба на претседателите на месни заедници.
Целта на средбата беше да се информираат присутните за официјално усвоените граѓански предлози влезени во годишната програма за работа на Советот на општина Чашка за 2012 година, потоа колкав дел од нив се реализирани досега, како и да продискутираат за  проблемите со кои тековно се соочуваат.

caska-infosredba  caska-infosredba 1