Публикации

policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Со цел зголемено влијание над Општина Велес за отчетно и транспарентно издавање на градежна дозвола и овозможување на квалитетна и ефикасна услуга што ќе гарантира нулта толеранција на корупција, граѓани кои се соочиле со проблеми во законската постапка на издавањето на градежна дозвола анализираа и адресираа пропусти и заедно со експертот дипл. град. инг Костадин Настевски предложија конкретни мерки за остварување на транспарентен процес во делот испораката на сервисите кон граѓаните.

Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС Велес, имплементирајќи го проектот „Транспарентна и отчетна постапка за градежна дозвола“, чија генерална цел е зголемување на влијанието над општината за отчетно и транспарентно издавање на градежни дозволи и овозможување на квалитетна и ефикасна услуга што ќе гарантира нулта толеранција од корупција објавува:

Јавен повик за ангажирање на новинар/ка
за изработка на истражувачка приказна за постапката за издавање на градежна дозвола

logomreza

Во рамки на проектот „Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки“ на 11 и 12 септември 2018 година во Скопје ќе се одржи првата обука за регрантистите во проектот.