Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

успешен пример во градењето партнерства

Image

Фондација Фокус, како резултат на своето успешно работење во изминатата 2009 година, беше поканета да ги претстави постигнатите резултати на конференцијата на тема „Граѓанските организации – партнери за успех“.

Целта на конференцијата беше да се претстават и споделат најуспешните приказни и резултати од работата на организациите кои беа опфатени со овој проект и да се утврдат предизвиците кои стојат пред граѓанските организации.

 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од Законот за работни односи (објавен во С. Весник на РМ 62/05) Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС – Велес , согласно потребите за реализација на Годишната програма за 2010 година поддржана од програмата CIVICA Mobilitas која е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) а имплементирана од Центарот за институционален развој (ЦИРа), распишува конкурс за прием на работник на определено време со полно работно време на следната позиција

 

 

Финансиски менаџер 1 (еден) извршител

 
Годишната програма на Фондацијата за локален развој и демократија „Фокус“ – Велес е поддржана од Програмата CIVICA Mobilitas, koja е имплементирана од страна на  Центарот за Институционален Развој – ЦИРа и финансирана од Швајцарската Агенција за Развој и Соработка (SDC), претставена од Швајцарската Канцеларија за Соработка во Македонија“

Фондацијата Фокус доби грант за реализација на својата годишна програма во износ од  1.342.200,00 мкд за период од една година.