Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус,, доби донација од 165 книги од различни области  од Мировен Корпус Македонија. Со оваа донација библиотечниот фонд на Фокус се зголеми за нови 125 наслови. Од донираните 165 книги Фокус предаде 16 наслови на Извидничкиот Одред ,,Димитар Влахов,, од Велес за нивните потреби. Сите останати книги стојат на располагање на останатите здруженија на граѓани и фондации во градов и може да се видат секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот во Фондацијата.

knigi peace corps

Фондацијата за локален развој и демократија  Фокус по трет пат годинава доби институционалната поддршка од Центарот за институционален развој ЦИРа преку програмата Civica mobilitas која е  финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).

fokus-dogovor-002

Фондацијата „Фокус“ во соработка со TACSO канцеларијата во Скопје на 28.02.2011, одржа  две фокус групи, со цел да се процени нивото на информираност и заинтересираност на граѓанските организации за воведување квалитет во работењето.
Оваа активност е резултат од акцискиот план, подготвен во рамки на конференцијата, одржана во Загреб во октомври 2010, на која учество зема и Фондацијата „Фокус“.