Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

VeleviJanevski fin

По финалната подготовка на Ситемот за квалитет на Фондација Фокус , од страна на експертката Јадранка Стефкова, основачите Димче Велев и Убавка Јаневска заедно со претседателот на Одборот, Пенчо Јаневски, на 24 и 25 јуни 2019 година, одржаа две работни средби на кои беа разгледани сите 12 документи:

Naslovna

Фондација за локален развој и демократија Фокус - Велес на 14 септември 2019 година учествуваше на Денот на граѓански организации, организиран од Македонскиот центар за меѓународна соработка ( МЦМС) преку програмата Civica mobilitas, на плоштад Скендербег во Скопје.

jadrankadimepencojas fin

Со цел да се утврдат насоки за долгорочен развој на Фондацијата за локален развој и демократија Фокус како основа на организацијата и работните процеси на фондацијата, на 3 јуни 2019 година, во просториите на фондацијата се одржа работна средба. На средбата присуствуваа извршната директорка Убавка Јаневска, основачот Димче Велев, претседателот на Одборот Пенчо Јаневски и експертката Јадранка Стефкова.