Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Во рамки на проектот „Фокус во фокусот“ чија генерална цел е да се зајакне кредибилноста на Фондацијата, сериозен и одговорен чинител преку реевидирање и воспоставување на нови внатрешни правила и процедури, за ефективна, транспаретна и отчетна граѓанска организација на 21.12.2018 година, персоналот на Фокус, оствари посета на еден од своите стратешки партнери,НВО Инфо центар.

javen povik

 

Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС Велес, имплементирајќи го проектот „Фокус во фокусот“, чија генерална цел е зајакнување на кредибилноста на фондацијата како сериозен и одговорен чинител преку реевидирање и воспоставување на нови внатрешни правила и процедури, како ефективна, транспаретна и отчетна граѓанска организација. За потребите на проектот, објавува

Јавен повик за ангажирање на експерт/ка

за институционален развој

На 29 мај 2018 година, во просториите на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“се одржа третата седница на Одборот.  На седницата учествуваа претседателот на Одборот, Пенчо Јаневски и членовите Љубица Јаневска, др Игор Андреев и Ленче Здравкин.