Општина Велес и Фондација „Фокус“ организираат Јавна расправа на која ќе бидат разгледувани Нацрт – документите на Општина Велес за 2008 година. Јавната расправа ќе биде одржана на:

  • 11.12.2007 година (вторник) со почеток во 17:00 часот во големата сала на Општина Велес, за претставниците на институциите од областа на образованието, културата и социјалната заштита.
  • 12.12.2007 година (среда) со почеток во 16:00 часот во големата сала на Општина Велес, организираат Јавна расправа за претставниците на  здруженија на граѓани и фондации (спортски клубови, невладини организации, културно уметнички друштва итн.).
  • 12.12.2007 година (среда) со почеток во 18:00 часот во големата сала на Општина Велес, организираат Јавна расправа за претставниците на  урбаните и месните заедници од Општина Велес.
Јавната расправа е отворена за сите граѓани на Велес.

Нацрт - документи по кои ќе се расправа се:

На иницијатива и покана на Еколошкото Друштво „Вила Зора“ од Велес, на 01 ноемви 2007 година, Фондацијата ФОКУС учествуваше на основањето на новата колација
„Македонија ГМО слободна зона“.

Фондација за локален развој и демократија ,,Фокус”
-Општина според визија на граѓаните-
О.У. Тодор Јанев, Чашка 12.11.2007