Како да се стигне до Фондовите за претпристапна помош на ЕУ во Р.Македонија,  да се продлабочи соработката на општините во Повардарскиот регион во кој се наоѓа општина Велес и зошто е потребна соработка со Здруженијата на граѓани (НВО), на оваа тема денеска и утре се обучуваат 17 граѓани од Велес и Градско претставници на граѓанскиот сектор и на  образовните институции.

на тема „Образованието на немнозинските етнички заедници – предизвици и проблеми“ на 09.06.2008 (понеделник) со почеток во 10:30 ч. во големата сала на Општина Велес.

Општина Велес и Фондација „Фокус“ организираат Јавна расправа на која ќе бидат разгледувани Нацрт – документите на Општина Велес за 2008 година. Јавната расправа ќе биде одржана на:

  • 11.12.2007 година (вторник) со почеток во 17:00 часот во големата сала на Општина Велес, за претставниците на институциите од областа на образованието, културата и социјалната заштита.
  • 12.12.2007 година (среда) со почеток во 16:00 часот во големата сала на Општина Велес, организираат Јавна расправа за претставниците на  здруженија на граѓани и фондации (спортски клубови, невладини организации, културно уметнички друштва итн.).
  • 12.12.2007 година (среда) со почеток во 18:00 часот во големата сала на Општина Велес, организираат Јавна расправа за претставниците на  урбаните и месните заедници од Општина Велес.
Јавната расправа е отворена за сите граѓани на Велес.

Нацрт - документи по кои ќе се расправа се: