Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

со претставници на месните самоуправи од општините Велес, Градско, Лозово и Чашка

за претставници на месните и урбани заедници од општините Велес, Градско, Лозово и Чашка