Публикации

policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Квалитетни урбанистички планови согласно постоечката законска регулатива за јавни набавки неможе да се добијат бидејќи основен критериум во овој Закон е најниска цена што од друга страна директно влијае врз квалитетот на изработката на плановите. Најчесто на распишаните тендери работата ја добиваат „човек фирми“ затоа што тие ја нудат најефтината цена и не вклучуваат во постапката на изработката на планот стручни кадри од различни области како на пример: сообраќајни инжинери за изработка на сообраќајни решенија, инжинери за хортикултура , електро инжинери за изработка на електрични водови, градежни инжинери специјализирани за планирање на водоводни и канализациони мрежи, за атмосверска канализација, за топловодна мрежа, за гасификација и слично, констатираа членовите на оваа фокус групата вклучена во реализацијата на проектот „Транспарентна и отчетна постапка за градежна дозвола“ . 

Mrezazatransparentnost obukazagrantisti1

Втората обука за грантисти во рамки на проектот „Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки“ изминатиот викенд се одржа во Скопје со цел втемелување на знаењата поврзани со јавните набавки на организациите кои работат на истражување за јавни набавки во соодветниот плански регион.

Четиринаесет претставници на граѓански организации од Полошки и Југозападен Регион викендов присуствуваа на обука на невладини организации за следење на јавните набавки. Целта на обуката беше поголема вклученост на граѓанските организации во следењето на транспарентноста, отчетноста и интегритетот на институциите во јавните набавки.