Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Фондација „Фокус“ учествуваше на еднодневна регионална конференција во Албанија на тема: "Развој на корпоративната социјална одговорност - предизвици и практики во регионот".

albanija konerencija

Во периодот од 13-ти до 17-ти јуни, извршната директорка на Фондација „Фокус“, г-ѓа Веса Шкортова, во рамки на програмата People2People оствари студиска посета во Брисел, Белгија.
 
Image Студиската посета беше организирана под мотото „Улогата на граѓанските организации во промовирањето активно граѓанство“. Во рамки на посетата, освен можноста за запознавање со европските институции и начинот на кој работат, беа презентирани програмите за млади, образование, волонтерство, доживотно учење и можностите за учество во нив.

Во периодот од 23-25.01.2011 година, Дејан Ристов,  Координатор на Младинскиот клуб, учествуваше на меѓународна конференција на тема: „Проактивни млади на Балканот“. Целта на конференцијата беше младите од државите на Балканот да ги споделат своите искуства во споведувањето на младинските иницијативи, да разменат искустав и добри практики и да создадат простор за соработка и заеднички настап.
Image