https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-20mg-prix/

 Фондација за локален развој и демократија „Фокус“,на 10 јануари 2018 година,одржа работилница со цел да се пристапи кон оформување нова организациска структура во управувањето и примарно во комуникациите внатре и со јавноста. Главни теми на работилницата беа идентификувана и проценета внатрешната организациска структура, како и ниво на функционалноста на програмската структура, влијанието на Фокус.

Пет работни средби за консултации со сите вклучени страни во процесот на јавни набавки досега беа одржани во Велес, Струга, Штип, Струмица и Тетово со цел прибирање мислења за утврдување финална листа на стандарди за мерење на транспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки. Целта на средбите на кои што учествуваат претставници на договорни органи, бизнис-сектотор и невладините организации е да се разменат мислења за предлог листата на индикатори/стандарди за мерење на транспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки на институциите на национално и на локално ниво, изработени од Центарот за граѓански комуникации.