Пет работни средби за консултации со сите вклучени страни во процесот на јавни набавки досега беа одржани во Велес, Струга, Штип, Струмица и Тетово со цел прибирање мислења за утврдување финална листа на стандарди за мерење на транспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки. Целта на средбите на кои што учествуваат претставници на договорни органи, бизнис-сектотор и невладините организации е да се разменат мислења за предлог листата на индикатори/стандарди за мерење на транспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки на институциите на национално и на локално ниво, изработени од Центарот за граѓански комуникации.

1civica

Во рамки на активностите од програмата на Фондација за локален развој и демократија Фокус, поддржана од програмата Цивика мобилитас, тимот на Фокус одржа работен состанок со претставници на бизнис заедницата во Велес.Тие имаа можност да слушнат за мисијата и визијата на Фондација Фокус, проектите кои ги реализирала во изминатиот период од нејзиното постоење како и за плановите и проектините идеи што има намера да ги реализира во иднина.