Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Во петок на 22 март со почеток во 18:00 часот во Ликовниот салон се одржа свеченото доделување на наградите од литературниот конкурс на тема ,,Мојот сон е...’’ распишан од страна на Младинскиот актив на Фондација за локален развој и демократија -ФОКУС. На распишаниот конкурс пристигнаа вкупно девет творби, при што комисија составена од членовите на активот ги додели наградите во две категории: проза и поезија.

Младинскиот Актив на Фондацијата за локален развој и демократија „ФОКУС“ распишува

Л И Т Е Р А Т У Р Е Н       К О Н К У Р С
на тема „Мојот сон е...“

На ден 02.02.2019 година беше одржан првиот конституитивен состанок на кој што сите присутни се согласија да бидат дел од Младинскиот Актив на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ од Велес.
На конститутивниот состанок присуствуваа: Ева Стојанова ,Меланија Стојанова ,Снежана Петровска, Симона Андреева, Сања Јанкова, Симона Мицева, Марко Инѓилизов, Филип Јованов, Матеа Несторова и Јована Јовановска.