Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

ParkGimnazija fin

Клубот на млади на Фондација за локален развој и демократија „Фокус “ Велес, како членка на Коалицијата на младински организации „СЕГА“, организира настан на тема „Младите и граѓанскиот активизам во Велес“.

Online kovid19nastan fin

Средношколци, пред започнување на учебната 2020/2021, Клубот на млади на Фондација „Фокус“ ви овозможува да добиете корисни информации за лична и заштита на вашите семејства од пандемиското заболување Ковид -19.  Ве охрабруваме да бидете дел од он лајн настанот за што е потребно пријавување.

koalicijasega fin2obuka

На 29 и 30 јули 2020 година во просториите на Коалиција на младински огранизации СЕГА во Прилеп се одржа обука за комуникациски алатки која има за цел да го на Коалиција СЕГА кон младите,организаациите членки и засегнатите страни преку користење на нови технологии и трендови за комуниказија.