Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

RELOADfoto

Во Општина Велес не се нудат формални и неформални програми за обука за занаети од областа на декоративниот дизајн и модниот дизајн, од ниту едно училиште или институција. Преку проектот „Клуч за сопствен бизнис“ се одговора на потребата на млади луѓе во средните училишта во општината преку дизајнирање на програми за областите Декоративен дизајн и Моден дизајн, обезбедување на пракса и правна помош за поттик, мотивација и доближување на самовработувањето преку занает кој е предмет од нивен интерес и е конкурентен на пазарот.

 

На ден 24.11.2022 година се конституираше новиот клуб на млади на Фондација за локален развој и демократија ,,Фокус".

                                                     316567920 869010957463722 2737278582747379750 n

На изборната седница за нов претседател беше избрана Стефанија Јакимовска, а за секретар беше избран Филип Настов.

                                                      316565051 659566102535130 3368321766508065888 n

Членовите на клубот се договорија за 20 дена да ја подготват Нацрт-програмата на клубот за 2023 година.

                                                        316461748 508203974572595 1914825404297434078 n

Во просториите на Младинскиот центар во Велес,денеска,10 ноември,2022 година Ивана Мирчевска одржа работилница со фокус група во рамки на реализација на проектот „Млади медиуми“ којшто го спроведува Коалиција на младински организации„СЕГА“. 

 

                                                                                                  

Мирчевска како член на клубот на млади на Фондација за локален развој и демократија ,,Фокус” ги пренесе искуствата од обуката која што Коалиција „СЕГА“ ја одржа со модератори од 10 градови во Македонија во рамкитре на проектот „Млади медиуми“. Мислењата и ставови на младите велешани ќе бидат испратени на Коалиција „СЕГА“.