Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

На ден 02.02.2019 година беше одржан првиот конституитивен состанок на кој што сите присутни се согласија да бидат дел од Младинскиот Актив на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ од Велес.
На конститутивниот состанок присуствуваа: Ева Стојанова ,Меланија Стојанова ,Снежана Петровска, Симона Андреева, Сања Јанкова, Симона Мицева, Марко Инѓилизов, Филип Јованов, Матеа Несторова и Јована Јовановска.

Учениците од Гимназијата „Кочо Рацин“ Велес, вклучени во проектот „Читај и меѓу редови“што го имплементира Фондација за локален развој и демократија Фокус, излегоа на терен. Заедно со проектниот координатор и експертот новинар ги подготвуваат прилозите кои ќе бидат финален производ на проектот. Тие ги снимаат прилозите на теми што ги избраа за време на едукативните работилници.

Потреба од театарска младинска сцена, катастрофални услови за тренинг во салата на ООУ Блаже Конески, финансирањето на спортските клубови во градот, одолговлекување на судските процеси, проблемот со бездомните кучиња и уште неколку други теми се утврдија на третата едукатина работилницаза медиумска писменост и критичко размислување во Гимназијата Кочо Рацин во Велес.