Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Велес, 27.04.2017 година Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ од Велес ја формираше Комисијата за надзор и контрола што ќе ја следи работата и ќе ја има улогата на контрола врз работењето на Фондацијата. Членови на Комисијата се дипломираните економисти Гордана Јовева и Билјана Саздова и магистерот за јавни набавки Јонче Димковски.

Велес, 06.04.2017, Во рамки на програмата Civica mobilitas, во просториите на Фондација „Фокус“ се одржа втората координативна средба на неформалната мрежа за локален развој. На средбата присуствуваа претставниците на Граѓански организации од општините Велес, Лозово, Градско и Чашка.

vtora koordinativna sredba 3