Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Охрид, 19.05.2016 година, Дваесет и еден претставник на микро и мали претпријатија од општина Охрид присуствуваа на целодневната обука посветена на вклучување и активно партиципирање во процесот на јавни набавки.
На обуката микро и малите претпријатија се запознаа со целокупниот процес на јавни набавки, како тој се спроведува, кои се можностите и начините за негово практикување. По оваа обука претпријатијата секојдневно ќе може да ги користат услугите на Регионалниот центар за јавни набавки доколку се соочат со какви било проблеми со јавните набавки.

obuka ohrid

Крушево, 21 април 2016 година, Дваесет микропретпријатија од Крушево учествуваа на целодневната  обука за јавни набавки која се спроведе  во рамки на УСАИД проектот за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки. На обуката на микро и малите претпријатија од сертифициран обучувач им беше презентиран целокупниот процес на јавни набавки и детално им беше доближен начинот на кој тие може да учествуваат во овој процес. Присутните претставници на претпријатијата по завршување на обуката секојдневно  може да ги користат услугите од Регионалниот центар за јавни набавки доколку се соочат со какви било проблеми со јавните набавки.

obuka krusevo

Битола, 31 март.2016 година, Седумнаесет микропретпријатија од Битола присуствуваа на целодневна основна обука за јавни набавки која се одржа во Битола. Сертифициран обучувач на фирмите им го презентираше начинот на кој тие може да се вклучат во процесот на јавни набавки и да добијат дел од колачот од јавни пари. По завршување на обуката микропретпријатијата ќе може да ги користат услугите на центарот за јвани набавки во Велес секогаш кога ќе се соочат со каков било проблем поврзан со јавните набавки.

obuka bitola