Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Велес,22 март 2016 - Фондација за локален развој и демократија “Фокус”, имплементатор на проектот за Економско зајакнување на жените во Вардарскиот Регион, објавува повик за пријавување на заинтересирани млади лица од општините Велес, Градско, Чашка, Лозово, Свети Николе, Неготино и Кавадарци, кои ќе добијат улога на АГЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА.

kreativec

Прилеп, 21 март 2016 година, Седумнаесет претставници на микропретпријатија од општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани присуствуваа на целодневната обука за јавни набавки која се одржа во Прилеп. На микропретпријатијата од сертифициран обучувач им беше презентиран начинот на кој тие може да учествуваат во процесот на јавни набавки. По одржување на обуката сите присутни претставници на микропретпријатијата  ќе можат да ги користат услугите на Регионалниот центар во Велес кога ќе се соочат со каков било проблем поврзан со јавните набавки.

obuka prilep   

Кавадарци, 16 март 2016година, На дваесет и пет фирми од Кавадарци кои присуствуваа на обуката за спроведување на целосно електронски набавки, детално, теоретски и практично им беше презентиран начинот на кој треба да учествуваат во овие постапки. На фирмите им беше објаснето како треба да го користат дигиталниот сертификат, кој е задолжителен за учество во овие постапки, кој е начинот на кој ја поднесуваат апликацијата до јавните институции и како целосно треба да ја реализираат оваа постапка.

obuka kavadarci 1  obuka kavadarci 2