Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

На 02 и 04 април 2013 година во просториите на Фондација „Фокус“ се одржаа две обуки за јавни набавки на микропретпријатијата. На обуките присуствуваа вкупно 30 претставници на фирми од општините Велес и Чашка. Во следниов период со вакви обуки ќе бидат опфатени уште 70 микропретпријатија од општините кои припаѓаат во Вардарскиот плански регион.

obuki usaid  obuki usaid 3
Целта на обуките е микропретпријатијата да се стекнат со вештини за користење на системот за електронски набавки. Обуките се одржуват во рамки на Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до  јавните набавки кој го спроведува Центарот за граѓански комуникации во партнерство со фондација „Фокус“ (за  Вардарскиот регион) и “Ехо“ од Штип (за Источниот регион).

Фондацијата за локален развој и демократија  ,,Фокус,, потпиша договор за  реализација на проектот ,,Промоција на убавините на Чашка,, финансиран од Институтот за човекови права „Лудвиг Болтцман“, Австриската агенција за развој, Министерството за труд и социјална политика и поддршка од општина Чашка.

fokus dogovor 007

Дополнета страната wiki.mk со 15 нови статии од областа на културата,историјата и значајни личности за Велес и регионот.

wikimk3