Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Велес, 14 јануари 2016 - Резултатите што ги постигна проектот за поддршка на малите и микро претпријатија во јавните набавки во изминативе три години доведе до проширување во нови региони во државата. Освен во Вардарскиот и Североисточниот тој се спроведува и во Југозападен и Пелагониски. Асистентите на Регионалниот центар за поддршка во Велес сега  ги посетуваат општините од овие два нови региони и остваруваат директни контакти со цел да ја добијат вкупната бројка на мали и микро претпријатија кои работат во овие општини.

tabla fin

Велес, 17 декември 2015 -  Повеќе од 25 фирми од Велес, Кавадарци, Чашка,  Штип и Виница ја посетија обуката за спроведување на целосно електронска постапка за јавни набавки. Постапката за учество на тендери за јавни набавки која се спроведува по целосно електронски пат на претставниците на микропретпријатијата им беше презентирана од  сертифициран обучувач од Бирото за јавни набавки.

obuka cgk

Струмица, 27 септември 2014 - претставници на стотина фирми од 35 општини од источниот, југоисточниот, североисточниот и од вардарскиот регион учествуваа на повеќедневната годишна конференција на микропретпријатија за јавните набавки. Целта на конференцијата е да се унапредат знаењата на микропретпријатијата за учество во јавните набавки, како и да се остварат неопходните контакти за нивно идно здружување за заеднички и посилен настап на пазарот на јавните набавки. Конференцијата е можност за размена на искуства од учеството на фирмите на тендерите и за идните предизвици кои им стојат на патот кон поголемо и посоодветно учество на пазарот на јавни набавки.

     strumica 1strumica 2