Предпразнично, денес во Фокус пристигнаа и првите лични честитки за успесите на Фондацијата и за среќна нова 2010. Им благодариме на нашите колеги од НВО и на дада Мразица :) Убаво е чуството дека има многумина кои се радуваат на вашите успеси.

на тема  „Локална демократија и активно граѓанско учество

Фондацијата за локален развој и демократија „Фокус“-Велес во рамки на проектот „ Ние за заедницата“ чија цел е да придонесе за поактивно вклучување на граѓаните во локалниот развој, организира еднодневна конференција за размена на добри практики на граѓанска партиципативност во креирањето локални политики и утврдување потенцијални можности за поголема меѓуопштинска соработка на општините Велес, Лозово, Градско и Чашка каде Фондацијата делува.

Проектот „Ние за заедницата“ се спроведува од декември 2008 година со финансиска поддршка од Институтот за трајни заедници (ИТЗ) со фондови на Соединетите американски држави (USAID) и во рамки на истиот беше спроведен процес на утврдување граѓански приоритети и мониторинг на реализацијата на општинските програми и буџети за 2009 година. Резултатите за опфатот на граѓанските приоритети и нивната реализација ќе бидат презентирани на конференцијата.

Конференцијата ќе се одржи на 14ти декември (понеделник) во големата сала на општина Велес, со почеток во 09:00 часот.

На конференцијата се поканети и ќе се обратат: Заменик министерот за локална самоуправа, г.Ферат Фератоски, градоначалниците на општините: Велес, Градско, Лозово и Чашка, г. Горан Петров, г.Глигур Коцев, г.Орце Цветковски и г.Горанчо Пановски и г. Kenneth Lizio, директор за демократија и локално владеење во USAID.


Ќе ни биде особено задоволство ако ја прифатите нашата покана за учество на конференцијата.

Во прилог е предлог дневниот ред со напомена дека сеуште сме во очекување на потврда на присуствата на некои од воведничарите за сесијата и панелите.

 

Општина Велес и Фондација ФОКУС ги покануваат  граѓаните  на 3-ти и 4-ти  ноември 2009 година да присуствуваат на јавните расправи за Буџетот и програмите за активностите на општината за 2010 година.

 

Јавната расправа за претставниците на здруженија на граѓани и фондации (спортски клубови, здруженија на граѓани и фондации, културно-уметнички друштва и граѓани ќе се одржи на 3-ти ноември (вторник) со почеток во 18 часот, во големата сала на Општина Велес.

Јавната расправа за претставниците на институциите од областа на образованието, културата, здравствено-социјалната заштита и за сите заинтересирани граѓани ќе се одржи на 4-ти ноември (среда), со почеток во 17 часот. Јавната расправа со претставниците на урбаните и месните заедници ќе се одржи истиот ден, со почеток во 18 часот.

 

За да ги погледнете Нацрт-програмите посетете го следниот линк.