ПОКАНА

За присуство на работилница за идентификација на граѓанските приоритети за 2010 година.

Почитувани,

Општина Лозово и Фондацијата за локален развој и демократија ,,ФОКУС,, -Велес организираат  работилница за идентификација на граѓанските приоритети за 2010 година.

Приоритетите кои ќе бидат предложени на работилницата од страна на месните заедници и невладините организации, ќе бидат доставени до општинските служби и Советот на општината со цел да бидат земени предвид при подговтовка на Нацрт програмите на општината за 2010 година.

За таа цел, Ве покануваме да присуствувате на работилницата закажана за 19.10.2009 год. (понеделник) во малата сала во општина Лозово со почеток во 15.30 часот.


Со поканата Ви го доставуваме и предвидениот дневен ред на работилницата.

Фондацијата ,,ФОКУС,, за сите присутни учесници ќе обезбеди превоз, печатени материјали и освежување.

Со надеж дека ќе ја прифатите поканата за присуство Ве поздравуваме.

ПОКАНА
 
За присуство на работилница за идентификација на граѓанските приоритети за 2010 година.

Почитувани,

Општина Градско и Фондацијата за локален развој и демократија ,,ФОКУС,, -Велес организираат  работилница за идентификација на граѓанските приоритети за 2010 година.

Приоритетите кои ќе бидат предложени на работилницата од страна на месните заедници и невладините организации, ќе бидат доставени до општинските служби и Советот на општината со цел да бидат земени предвид при подговтовка на Нацрт програмите на општината за 2010 година.

За таа цел, Ве покануваме да присуствувате на работилницата закажана за 20.10.2009 год. (вторник)  во сала на Совет на општина Градско со почеток во 17 часот.


Со поканата Ви го доставуваме и предвидениот дневен ред на работилницата.

Фондацијата ,,ФОКУС,, за сите присутни учесници ќе обезбеди превоз, печатени материјали и освежување.

Со надеж дека ќе ја прифатите поканата за присуство Ве поздравуваме.

ПОКАНА

За присуство на работилница за идентификација на граѓанските приоритети за 2010 година.

Почитувани,

Општина Чашка и Фондацијата за локален развој и демократија ,,ФОКУС,, -Велес организираат  работилница за идентификација на граѓанските приоритети за 2010 година.

Приоритетите кои ќе бидат предложени на работилницата од страна на месните заедници и невладините организации, ќе бидат доставени до општинските служби и Советот на општината со цел да бидат земени предвид при подговтовка на Нацрт програмите на општината за 2010 година.

За таа цел, Ве покануваме да присуствувате на работилницата закажана за 20.10.2009 год. (вторник) во интернатот во ОУ ,,Тодор Јанев,, во Чашка со почеток во 12 часот.


Со поканата Ви го доставуваме и предвидениот дневен ред на работилницата.

Фондацијата ,,ФОКУС,, за сите присутни учесници ќе обезбеди превоз, печатени материјали и освежување.

Со надеж дека ќе ја прифатите поканата за присуство Ве поздравуваме.