Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1
  • Работилница за закон за волонтерство во соработка со ЦИРА
  • Работилница за Закон за донации и спонзорства во соработка со ФИООМ
  • Дебата за улогата на Комисиите за односи меѓу заедниците во општините: Велес, Градско, Лозово и Чашка во соработка со ЗГ „Заеднички вредности“
  • учество на трибина “ЕУ стандарди за животната средина”