Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

На 9 јуни во просториите на Фондација ,,Фокус“, се одржа прес конференција на која медиумите беа запознати со воспоставувањето на веб порталот wiki.mk  на кој ќе може да се пронајдат сите корисни информации за Велес.
Целта на овој проект е да го надополни недостигот од информации значајни на локално ниво. На веб порталот откако претходно ќе се регистрира секој корисник, може да дополнува информации но и да комуницира со останатите корисници на страницата.

Воспоставувањето на wiki.mk доаѓа како резултат на  успехот на слободната енциклопедија Википедија. Преку wiki.mk Фондацијата Матаморфозис и Викимедија во соработка со Фондацијата Фокус и локалната самоуправа на велешани ќе им ги направат достапни сите корисни информации за градот.

Фондацијата „Фокус“ од Велес,  имаше свое преставување на настанот „Моите американски пријатели“, кој се одржа на 20.04.2011 во Младинскиот парк, каде  ги презентираше реализраните проекти, поддржани од фондовите на УСАИД.

Настанот  беше организиран, по повод  50 годишниот јубилеј на  мировниот корпус  од САД, како  и  15 години од делувањето на мировниот корпус во Република Македонија.

 

 

Во организација на Младинскиот образовен форум и Фондацијата „Фокус“, на 24 март годинава во просториите на Општина Велес се одржа трибина на тема: „Каде е иднината на младите?“. На трибината беше презентирано  истражувањето на Младинскиот Образовен Форум  спроведено во пет области: доверба во институции, социјална вклученост, граѓанско учество, образование и воншколски активности. Во истражувањето учествуваа 3607 млади од Македонија од кои  280 од Велес. Желбата за напуштање на земјата која според истражувањето е ја искажале над 50% од испитаниците поттикна широка  дискусија на трибината.