Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Учениците од Гимназијата „Добри Даскалов“ во улога на репортери. Излегоа надвор  и правеа анкети за прилозите кои треба да ги подготват. Ги прашуваа граѓаните на Кавадарци за загадениот воздух и состојбата на фудбалскиот стадион, теми кои сами ги избраа на претходните две едукативни работилници.

„Проблемот со бездомните кучиња“ и „Немање алтернативна културна сцена“ се двете теми на кои денеска учениците од Гимназијата Кочо Рацин, вклучени во проектот „Читај и меѓу редови“ отворија широка дебата на втората едукативна работилница. Тие сметаат дека овие теми се мошне значајни за нив и тоа заради актуелноста и широката опфатност и влијание врз целокупната популација во градот на првата и заради влијанието и културниот младински развој на втората тема.

Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ Велес ја одржа втората едукативна работилница во Гимназијата „Добри Даскалов“ во Кавадарци во рамки на проектот „Читај и меѓу редови“. На неа учествуваше втората група на ученици од трета и четврта година. Учениците веќе ги покажаа првите резултати од проектот со тоа што полесно ги препознаваат лажните вести пласирани на медиумите. Прецизно и точно одговараа на прашањата на новинарот на тема медиумска писменост и критичко размислување.