Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Велес, 18 октомври 2014 - стартуваше првиот тренинг  за формирање младински совет во Велес. Проект на младински образовен форум и Фондацијата фокус. На тренингот,  насловен „Младински политики, младинско учество, волонтерство и младинска работа“ младите активисти се запознаа со начинот на креирање младински политики, кои нив ги засегаат на локално ниво, како и нивна зголемена ангажираност во подобрување на локалната заедница, но и запознавање со начинот како тие можат дирекно да учествуваат во тој процес.

lms-trening 1   lms-trening 2

Велес, 16 јуни 2014 - под насловот „Млади за Велес“ во просторот на Младинскиот парк беа поставени штандови на неколкуте граѓански организации на младите од Велес кои се промовираа себеси но истовремено и ги искажаа своите желби. Целта на настанот како што потенцираа од организаторите Фондацијата „Фокус“ од Велес е да се поттикнат младите да ги искажат своите приоритети и со тоа да влијаат да се промени нивниот живот и да имаат повеќе места за движење и забавување.

mladi za veles 4   mladi za veles 1

Велес, 03 март 2014 - -во велешкиот театар „Ј.Х.К Џинот“ започна проекција на документарни филмови. Проекцијата беше иницирана од страна на младинскиот клуб Медиа/Арт, како дел од Младински Образовен Форум во Велес и истата се реализираше благодарение на поддршката и соработката со Make Dox коишто преку документарни филмови ги едуцираат младите.

kinozip 4  kinozip 2