Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Велес, 13.05.2016 , Жените креативки, учеснички во проектот за економско зајакнување на жената од Вардарскиот регион остварија средба за вмрежување, со претставници од бизнис секторот и агентите за продажба – кои на терен ги промовираат и нудат за продажба, нивните производи.

Свети Николе, 28 март 2016, Креативките од Свети Николе, учеснички во проектот „Економско јакнење на жените од Вардарскиот регион“ на Фондација „Фокус“ и на словенечката „ИРД“, ги изложија своите креативните изработки во изложбена витрина поставена во ресторанот „Москва“ на Славјански универзитет во Свети Николе. Во оваа активност на поставување на производите, учествуваа и самите тие, покрај одговорниот тим за реализација на проектот.
Станува збор за стотина изработки за кои беше обезбедено место во изложбените витрини.

sv.Nikole 3 1  sv.Nikole 4