Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

SredbavoDetskagradinka1

На 8 јуни се одржа втората координативна средба со директорките на ОУДГ „Димче Мирчев“, Маја Велиновска и на ПОУ „Маца Овчарова“, Мирјана Стефановиќ со извршната директорка на „Фокус“, Убавка Јаневска во дворот на детската градинка , каде беше разгледана површината за реализација на проектот и утврдено кои вид на садници да се насадат, потребите од набавка на алатки , садови –жардињери ,мрежа за оградување на просторот црева за наводнување.

POUMacaOvcarovanaslovna fin

Фондација Фокус на 1 јуни 2020 година ја одржа првата координативна средба со директорките на ОУДГ „Димче Мирчев“, Маја Велиновска и на ПОУ „Маца Овчарова“, Мирјана Стефановиќ на која што извршната директорка на Фокус Убавка Јаневска ги информираше за конкретните активности поврзани со реализацијата на проектот „Зелени детски градини„ во кои двете општински установи се партнери на фондацијата.

ProektDetskizelenigradini fin

8.05.2020

Проектот: „Детски зелени градини“ на Фондација „Фокус“ ја доби финансиската поддршка на конкурсот за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2020 година на Министерството за заштита на животна средина и просторно планирање.